Документы Ассоциации

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ

2009 год
 Протокол №1 ВОС от 24.06.2009 г. (24.06.2009 16:48)
 Протокол №2 ВОС от 15.07.2009 г. (15.07.2009 16:45)
 Протокол №3 ВОС от 13.11.2009 г. (13.11.2009 17:00)
 Протокол №4 ВОС от 23.11.2009 г. (23.11.2009 16:50)
 Протокол №5 ВОС от 09.12.2009 г. (09.12.2009 17:00)
 Протокол №6 ВОС от 28.12.2009 г. (28.12.2009 17:15)
2010 год
 Протокол №1 ВОС от 19.03.2010 г. (19.03.2010 16:30)
 Протокол №2 ВОС от 19.04.2010 г. (19.04.2010 17:00)
 Протокол №3 ВОС от 15.05.2010 г. (15.05.2010 16:48)
Протокол №4 ВОС от 23.06.2010 г. (23.06.2010 17:45)
Протокол №5 ВОС от 05.08.2010 г. (05.08.2010 17:15)
Протокол №6 ВОС от 20.08.2010 г. (20.08.2010 16:32)
Протокол №7 ВОС от 17.12.2010 г. (17.12.2010 17:28)
2011 год
 Протокол №1 ВОС от 06.03.2011 г. (06.03.2011 16:25)
Протокол ОС № 2 от 03.11.2011 г. (03.11.2011 17:05)
2012 год
 Протокол №1 ПОС от 31.10.2012 г. (31.10.2012 16:20)
2013 год
 Протокол №1 ОС от 28.11.2013 (28.11.2013 17:50)
2014 год
 Протокол №1 ОС от 28.11.2014 (28.11.2014 17:45)
2015 год
 Протокол №1 ВОС от 24.04.2015 г. (24.04.2015 17:53)
Протокол № 2 ОС от 27.11.2015 (27.11.2015 16:55)
2016 год
Протокол ВОС № 1 от 03.03.2016 г. (03.03.2016 17:20)
Протокол ВОС № 4 от 19.08.2016 г. (19.08.2016 17:15)
Протокол ВОС № 5 от 21.10.2016 г. (21.10.2016 18:00)
Протокол ОСС № 6 от 25.11.2016 (25.11.2016 17:00)
2017 год
Протокол № 1 ООС от 09.01.2017 (09.01.2017 16:45)
Протокол ВОС ААЧ № 2 от 07.02.2017 (07.02.2017 17:35)
Протокол ВОС ААЧ № 3от 27.02.2017 (27.02.2017 16:20)
Протокол ВОС ААЧ № 4 от 20.04.2017 (20.04.2017 18:20)
Протокол ВОС ААЧ № 5 от 26.05.2017 (26.05.2017 18:10)
Протокол ВОС № 6 от 26.06.2017 (26.06.2017 17:40)
Протокол ВОС № 7 от 30.06.2017 (30.06.2017 18:05)
Протокол ВОС ААЧ № 8 от 04.08.2017 (04.08.2017 16:45)
Протокол ПОС ААЧ № 9 от 24.11.2017 (24.11.2017 18:01)
2018 год
Протокол ПОС № 2 от 30.11.2018 (30.11.2018 18:10)
2019 год
Протокол ПОС №1 от 13.12.2019 (13.12.2019 17:30)
2020 год
Протокол ВОС №1 от 03.07.2020 (03.07.2020 18:29)
Протокол № 2 ПОС от 24.11.2020 (24.11.2020 18:04)
2021 год
Протокол № 1 ПОС от 26.11.2021

РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2011 год
Протокол СП № 1 от 17.01.2011 (17.01.2011 18:00)
 Протокол СП № 2 от 10.03.2011 (10.03.2011 18:00)
 Протокол СП № 3 от 25.03.2011 (25.03.2011 18:00)
 Протокол СП № 4 от 11.04.2011 (11.04.2011 18:00)
 Протокол СП № 5 от 20.04.2011 (20.04.2011 18:00)
 Протокол СП № 6 от 26.05.2011 (26.05.2011 18:00)
 Протокол СП № 7 от 14.07.2011 (14.07.2011 18:00)
 Протокол СП № 8 от 08.08.2011 (08.08.2011 18:00)
 Протокол СП № 9 от 02.09.2011 (02.09.2011 18:00)
 Протокол СП № 10 от 05.09.2011 (05.09.2011 18:00)
 Протокол СП № 11 от 22.09.2011 (22.09.2011 18:00)
 Протокол СП № 12 от 11.10.2011 (11.10.2011 18:00)
 Протокол СП № 13 от 28.10.2011 (28.10.2011 18:00)
 Протокол СП № 14 от 08.11.2011 (08.11.2011 18:00)
2012 год
Протокол СП № 1 от 08.01.2012 (08.01.2012 17:45)
 Протокол СП №2 от 20.02.2012 (20.02.2012 17:45)
 Протокол СП №3 от 14.03.2012 (14.03.2012 17:45)
 Протокол СП №4 от 11.05.2012 (11.05.2012 17:45)
 Протокол СП №5 от 21.05.2012 (21.05.2012 17:45)
 Протокол СП №6 от 05.06.2012 (05.06.2012 17:45)
 Протокол СП №7 от 18.07.2012 (18.07.2012 17:45)
 Протокол СП №8 от 08.10.2012 (08.10.2012 17:45)
 Протокол СП №9 от 17.10.2012 (17.10.2012 17:45)
 Протокол СП №10 от 20.11.2012 (20.11.2012 17:45)
 Протокол СП №11 от 12.12.2012 (12.12.2012 17:45)
2013 год
Протокол СП № 2 от 25.01.2013 (25.01.2013 17:50)
 Протокол СП №3 от 08.02.2013 (08.02.2013 17:50)
 Протокол СП №4 от 06.03.2013 (06.03.2013 17:50)
 Протокол СП №5 от 21.03.2013 (21.03.2013 17:50)
 Протокол СП №6 от 28.03.2013 (28.03.2013 17:50)
 Протокол СП №7 от 23.04.2013 (23.04.2013 17:50)
 Протокол СП №8 от 03.06.2013 (03.06.2013 17:50)
 Протокол СП №9 от 05.06.2013 (05.06.2013 17:50)
 Протокол СП №10 от 12.06.2013 (12.06.2013 17:50)
 Протокол СП № 10-2 от 12.07.2013 (12.07.2013 17:50)
 Протокол СП №11 от 19.07.2013 (19.07.2013 17:50)
 Протокол СП №12 от 12.08.2013 (12.08.2013 17:50)
 Протокол СП №13 от 25.10.2013 (25.10.2013 17:50)
 Протокол СП №14 от 25.10.2013 (25.10.2013 17:50)
 Протокол СП № 15 от 04.12.2013 (04.12.2013 17:50)
 Протокол СП № 16 от 16.12.2013 (16.12.2013 17:50)
2014 год
Протокол СП № 1 от 13.01.2014 (13.01.2014 17:55)
 Протокол СП № 2 от 22.04.2014 (22.04.2014 17:55)
 Протокол СП № 3 от 07.05.2014 (07.05.2014 17:55)
 Протокол СП № 4 от 12.05.2014 (12.05.2014 17:55)
 Протокол СП № 5 от 16.07.2014 (16.07.2014 17:55)
 Протокол СП №6 от 30.07.2014 (30.07.2014 17:55)
 Протокол СП №7 от 27.10.2014 (27.10.2014 17:55)
 Протокол СП №8 от 07.11.2014 (07.11.2014 17:55)
 Протокол СП №9 от 19.11.2014 (19.11.2014 17:55)
Протокол СП № 10 от 25.11.2014 (25.11.2014 17:55)
2015 год
Протокол СП №1 от 26.01.2015 (26.01.2015 18:05)
 Протокол СП № 2 от 13.02.2015 (13.02.2015 18:05)
 Протокол СП № 3 от 26.02.2015 (26.02.2015 18:05)
 Протокол СП № 4 от 13.03.2015 (13.03.2015 18:05)
 Протокол СП № 5 от 05.05.2015 (05.05.2015 18:05)
 Протокол СП № 6 от 13.05.2015 (13.05.2015 18:05)
 Протокол СП № 6-1 от 22.06.2015 (22.06.2015 18:05)
 Протокол СП № 7 от 10.07.2015 (10.07.2015 18:05)
Протокол СП № 8 от 23.09.2015 (23.09.2015 18:05)
Протокол СП № 9 от 23.09.2009 (23.09.2009 18:05)
Протокол СП №10 от 23.10.2015 (23.10.2015 18:05)
Протокол СП №11 от 21.12.2015 (21.12.2015 18:05)
Протокол СП № 12 от 25.12.2015 г. (25.12.2015 18:05)
2016 год
Протокол СП №1 от 14.01.2016 (14.01.2016 16:55)
Протокол СП №2 от 02.02.2016 (02.02.2016 16:55)
Протокол СП №3 от 11.02.2016 (11.02.2016 16:55)
Протокол СП № 4 от 06.04.2016 (06.04.2016 16:55)
Протокол СП № 5 от 08.04.2016 (08.04.2016 16:55)
Протокол СП №6 от 04.07.2016 (04.07.2016 16:55)
Протокол СП № 7 от 22.07.2016 (22.07.2016 16:55)
Протокол СП-№13 от 18.10.2016 (22.07.2016 16:55)
Протокол СП-№14 от 18.10.2016 (22.07.2016 16:55)
2017 год
Протокол СП ААЧ №1 от 09.01.2017 (09.01.2017 16:45)
Протокол СП АЧЧ №2 от 06.02.2017 (06.02.2017 16:45)
Протокол СП АЧЧ №3 от 07.02.2017 (07.02.2017 16:45)
Протокол СП ААЧ №4 от 13.03.2017 (13.03.2017 16:45)
Протокол СП ААЧ №5 от 20.03.2017 (20.03.2017 16:45)
Протокол СААЧ №6 от 10.04.2017 (10.04.2017 16:45)
Протокол СААЧ №7 от 04.04.2017 (04.04.2017 16:45)
Протокол СААЧ №18 от 03.08.2017 (03.08.2017 16:45)
2018 год
Протокол СА № 2 от 18.01.2018 (18.01.2018 18:00)
Протокол СА № 3 от 29.01.2018 (29.01.2018 18:00)
Протокол СА № 4 от 07.02.2018 (07.02.2018 18:00)
Протокол СА № 5 от 14.02.2018 (14.02.2018 18:00)
Протокол СА № 7 от 20.04.2018 (20.04.2018 18:00)
Протокол СА № 8 от 16.07.2018 (16.07.2018 18:00)
Протокол СА № 9 от 17.08.2018 (17.08.2018 18:00)
Протокол СА № 10 от 17.09.2018 (17.09.2018 18:00)
Протокол СА № 11 от 17.09.2018 (17.09.2018 18:00)
Протокол СА № 12 от 06.11.2018 (06.11.2018 18:00)
Протокол СА № 13 от 19.11.2018 (19.11.2018 18:00)
2019 год
Протокол СА № 1 от 21.01.2019 (21.01.2019 17:15)
Протокол СА № 2 от 04.02.2019 (04.02.2019 17:15)
Протокол СА № 3 от 28.03.2019 (28.03.2019 17:15)
Протокол СА № 4 от 05.04.2019 (05.04.2019 17:15)
Протокол СА № 5 от 04.06.2019 (04.06.2019 17:15)
Протокол СА № 6 от 26.06.2019 (26.06.2019 17:15)
Протокол СА № 7 от 09.08.2019 (09.08.2019 17:15)
Протокол СА № 8 от 16.08.2019 (16.08.2019 17:15)
Протокол СА № 9 от 04.09.2019 (04.09.2019 17:15)
Протокол СА №10 от 07.10.2019 (07.10.2019 17:15)
Протокол СА №11 от 05.12.2019 (05.12.2019 17:15)
2020 год
Протокол СА № 1 от 14.01.2020 (14.01.2020 18:20)
Протокол СА № 2 от 03.02.2020 (03.02.2020 18:20)
Протокол СА № 3 от 06.04.2020 Съезд Москва (06.04.2020 18:20)
Протокол СА № 4 от 20.04.2020 (20.04.2020 18:20)
Протокол СА № 5 от 03.07.2020 (03.07.2020 18:20)
Протокол СА № 6 от 30.10.2020 (30.10.2020 18:20)
2021 год
Протокол СА № 06 от 13.04.2021 (13.04.2021 17:55)
Протокол СА № 08 от 07.09.2021 (07.09.2021 17:55)
Протокол СА № 09 от 01.10.2021 (01.10.2021 17:55)
Протокол СП № 01 от 25.01.2021 (25.01.2021 17:55)
Протокол СП № 02 от 01.02.2021 (01.02.2021 17:55)
Протокол СП № 03 от 12.03.2021 (12.03.2021 17:55)
Протокол СП № 04 от 04.02.2021 (04.02.2021 17:55)
Протокол СП № 05 от 06.04.2021 (06.04.2021 17:55)
Протокол СП № 07 от 10.08.2021 (10.08.2021 17:55)
Протокол СА № 10 от 06.10.2021
2022 год
Протокол СА № 01 от 25.01.2022
Протокол СА № 02 от 26.01.2022
Протокол СА № 03 от 28.01.2022
Протокол СА № 04 от 14.03.2022
Протокол СА № 05 от 07.04.2022
Протокол СА № 06 от 20.04.2022
2023 год
Протокол СА № 01 от 26.01.2023
Протокол СА № 02 от 06.02.2023
Протокол СА № 03 от 21.02.2023

обновление страницы 28.02.2023 15:00