Документы Ассоциации

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ

2009 год
 Протокол №1 ВОС от 24.06.2009 г.
 Протокол №2 ВОС от 15.07.2009 г.
 Протокол №3 ВОС от 13.11.2009 г.
 Протокол №4 ВОС от 23.11.2009 г.
 Протокол №5 ВОС от 09.12.2009 г.
 Протокол №6 ВОС от 28.12.2009 г.
2010 год
 Протокол №1 ВОС от 19.03.2010 г.
 Протокол №2 ВОС от 19.04.2010 г.
 Протокол №3 ВОС от 15.05.2010 г.
Протокол №4 ВОС от 23.06.2010 г.
Протокол №5 ВОС от 05.08.2010 г.
Протокол №6 ВОС от 20.08.2010 г.
Протокол №7 ВОС от 17.12.2010 г.
2011 год
 Протокол №1 ВОС от 06.03.2011 г.
Протокол ОС № 2 от 03.11.2011 г.
2012 год
 Протокол №1 ПОС от 31.10.2012 г.
2013 год
 Протокол №1 ОС от 28.11.2013
2014 год
 Протокол №1 ОС от 28.11.2014
2015 год
 Протокол №1 ВОС от 24.04.2015 г.
Протокол № 2 ОС от 27.11.2015
2016 год
Протокол ВОС № 1 от 03.03.2016 г.
Протокол ВОС № 3 от 20.05.20016 г.
Протокол ВОС № 4 от 19.08.2016 г.
Протокол ВОС № 5 от 21.10.2016 г.
Протокол ОСС № 6 от 25.11.2016
2017 год
Протокол № 1 ООС от 09.01.2017
Протокол ВОС ААЧ № 2 от 07.02.2017
Протокол ВОС ААЧ № 3от 27.02.2017
Протокол ВОС ААЧ № 4 от 20.04.2017
Протокол ВОС ААЧ № 5 от 26.05.2017
Протокол ВОС № 6 от 26.06.2017
Протокол ВОС № 7 от 30.06.2017
Протокол ВОС ААЧ № 8 от 04.08.2017
Протокол ПОС ААЧ № 9 от 24.11.2017
2018 год
Протокол ПОС № 2 от 30.11.2018
2019 год
Протокол ПОС №1 от 13.12.2019
2020 год
Протокол № 2 ПОС от 24.11.2020

Протокол № 2 ПОС от 24.11.2020

Протокол ВОС №1 от 03.07.2020
РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

2011 год
Протокол СП № 1 от 17.01.2011
 Протокол СП № 2 от 10.03.2011
 Протокол СП № 3 от 25.03.2011
 Протокол СП № 4 от 11.04.2011
 Протокол СП № 5 от 20.04.2011
 Протокол СП № 6 от 26.05.2011
 Протокол СП № 7 от 14.07.2011
 Протокол СП № 8 от 08.08.2011
 Протокол СП № 9 от 02.09.2011
 Протокол СП № 10 от 05.09.2011
 Протокол СП № 11 от 22.09.2011
 Протокол СП № 12 от 11.10.2011
 Протокол СП № 13 от 28.10.2011
 Протокол СП № 14 от 08.11.2011
2012 год
Протокол СП № 1 от 08.01.2012
 Протокол СП №2 от 20.02.2012
 Протокол СП №3 от 14.03.2012
 Протокол СП №4 от 11.05.2012
 Протокол СП №5 от 21.05.2012
 Протокол СП №6 от 05.06.2012
 Протокол СП №7 от 18.07.2012
 Протокол СП №8 от 08.10.2012
 Протокол СП №9 от 17.10.2012
 Протокол СП №10 от 20.11.2012
 Протокол СП №11 от 12.12.2012
2013 год
Протокол СП № 2 от 25.01.2013
 Протокол СП №3 от 08.02.2013
 Протокол СП №4 от 06.03.2013
 Протокол СП №5 от 21.03.2013
 Протокол СП №6 от 28.03.2013
 Протокол СП №7 от 23.04.2013
 Протокол СП №8 от 03.06.2013
 Протокол СП №9 от 05.06.2013
 Протокол СП №10 от 12.06.2013
 Протокол СП № 10-2 от 12.07.2013
 Протокол СП №11 от 19.07.2013
 Протокол СП №12 от 12.08.2013
 Протокол СП №13 от 25.10.2013
 Протокол СП №14 от 25.10.2013
 Протокол СП № 15 от 04.12.2013
 Протокол СП № 16 от 16.12.2013
2014 год
Протокол СП № 1 от 13.01.2014
 Протокол СП № 2 от 22.04.2014
 Протокол СП № 3 от 07.05.2014
 Протокол СП № 4 от 12.05.2014
 Протокол СП № 5 от 16.07.2014
 Протокол СП №6 от 30.07.2014
 Протокол СП №7 от 27.10.2014
 Протокол СП №8 от 07.11.2014
 Протокол СП №9 от 19.11.2014
Протокол СП № 10 от 25.11.2014
2015 год
Протокол СП №1 от 26.01.2015
 Протокол СП № 2 от 13.02.2015
 Протокол СП № 3 от 26.02.2015
 Протокол СП № 4 от 13.03.2015
 Протокол СП № 5 от 05.05.2015
 Протокол СП № 6 от 13.05.2015
 Протокол СП № 6-1 от 22.06.2015
 Протокол СП № 7 от 10.07.2015
Протокол СП № 8 от 23.09.2015
Протокол СП № 9 от 23.09.2009
Протокол СП №10 от 23.10.2015
Протокол СП №11 от 21.12.2015
Протокол СП № 12 от 25.12.2015 г.
2016 год
Протокол СП №1 от 14.01.2016
Протокол СП №2 от 02.02.2016
Протокол СП №3 от 11.02.2016
Протокол СП № 4 от 06.04.2016
Протокол СП № 5 от 08.04.2016
Протокол СП №6 от 04.07.2016
Протокол СП № 7 от 22.07.2016
Протокол СП-№13 от 18.10.2016
Протокол СП-№14 от 18.10.2016
2017 год
Протокол СП ААЧ №1 от 09.01.2017
Протокол СП АЧЧ №2 от 06.02.2017
Протокол СП АЧЧ №3 от 07.02.2017
Протокол СП ААЧ №4 от 13.03.2017
Протокол СП ААЧ №5 от 20.03.2017
Протокол СААЧ №6 от 10.04.2017
Протокол СААЧ №7 от 04.04.2017
2018 год
Протокол СА № 2 от 18.01.2018
Протокол СА № 3 от 29.01.2018
Протокол СА № 4 от 07.02.2018
Протокол СА № 5 от 14.02.2018
Протокол СА № 7 от 20.04.2018
Протокол СА № 8 от 16.07.2018
Протокол СА № 9 от 17.08.2018
Протокол СА № 10 от 17.09.2018
Протокол СА № 11 от 17.09.2018
Протокол СА № 12 от 06.11.2018
Протокол СА № 13 от 19.11.2018
2019 год
Протокол СА № 1 от 21.01.2019
Протокол СА № 2 от 04.02.2019
Протокол СА № 3 от 28.03.2019
Протокол СА № 4 от 05.04.2019
Протокол СА № 5 от 04.06.2019
Протокол СА № 6 от 26.06.2019
Протокол СА № 7 от 09.08.2019
Протокол СА № 8 от 16.08.2019
Протокол СА № 9 от 04.09.2019
Протокол СА №10 от 07.10.2019
Протокол СА №11 от 05.12.2019
2020 год
Протокол СА № 1 от 14.01.2020

Протокол СА № 2 от 03.02.2020

Протокол СА № 3 от 06.04.20 Съезд Москва

Протокол СА № 4 от 20.04.2020

Протокол СА № 5 от 03.07.2020

Протокол СА № 6 от 30.10.2020